> Poetics and visual story, a photography workshop Şiirsellik ve görsel anlatı, bir fotoğraf atölyesi

by Jannis Geronymakis

As a photographer who has been working on the visual image for almost fifteen years, I managed to have my own practice and vision on the medium. With the workshop poetics in photography, I would like to emphasize on the poetic and symbolic features of photography. With a small group of people, I want to share this vision and teach a way of telling a visual story with the fixed frame.

Görsel imaj üzerine 15 yıldır çalışan bir fotoğrafçı olarak, bu medya üzerinde kendime özgü bir pratik ve vizyon geliştirebildim. Fotoğrafta şiirsellik atölyesiyle, fotoğrafın şiirsel ve sembolik özelliklerini vurgulamayı arzuluyorum. Küçük bir grup katılımcıyla bu bakış açısını paylaşmayı ve görsel bir hikayeyi belirli bir kareyle ifade biçimini öğretmek istiyorum.

> Potential of vacancy Boşluğun potansiyeli

by Türkan Oya Ekmekci

“I feel so vacant…”
“There is always something missing…”
“Whatever I do, I can’t fill this vacancy…”
Don’t try to fill the vacancy in you; embrace it and use it for creativity.
This workshop is designed for a person specifically in order to explore the feeling of vacancy and turn it into a creative production.

“Boşlukta hissediyorum…”
“Her zaman eksik bir şeyler var sanki…”
“Ne yaparsam yapayım, bu boşluğu dolduramıyorum…”
İçinizdeki boşluğu doldurmaya çalışmayın; onu kucaklayın ve yaratıcılık için kullanın.
Bu atölye boşluk hissini keşfetmek ve onu yaratıcı bir üretime çevirmek amacıyla belirli bir kişiye özel olarak tasarlanır.

> Creativity workshop series Yaratıcılık atölye serisi

by Gamze Konca

Creativity is not a technique which is taught. It is a practise to experience, to discover, to encounter.
This workshop series creates a playful ground to contact your own creative core.
This is a journey to remember the existence of the creative intelligence within us and to discover the directions we do not know.

Yaratıcılık öğretilen bir bilgi veya teknik değil; deneyimlenen, bulunan, karşılaşılan bir pratik.
Seride, yaratıcı yanınıza dokunmanızı sağlayan bir oyun alanı deneyimleniyor.
Atölyenin önerdiği pratikler, içinizdeki yaratıcı zekanın varlığını hatırlamak, bilmediğiniz yönlerinizi keşfetmek için bir yolculuk deneyimidir.