> Moving image

by Gamze Konca

Narrative and experimental filmmaking, video-art and video-doc projects.
Social media and website video contents, advertorial video works.

Kurmaca ve deneysel film, video art ve video-doc projeleri.
Sosyal medya ve web sayfası video içerikleri, reklam ve tanıtım filmleri.

> Analog photography Analog fotoğraf

by Jannis Geronymakis

Black and white analog darkroom prints. Further info can be found here.

Siyah-beyaz analog karanlık oda fotoğraf baskıları. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

> Illustrations & graphics Görselleştirme ve grafik 

by Türkan Oya Ekmekci

Handmade and digital illustrations (drawings, collages) for stories, texts, books.
Poster, invitation card, postcard, book cover design. Further info can be found here.

Hikaye, metin ve kitaplar için el yapımı ve dijital görselleştirmeler (çizim, kolaj).
Poster, davetiye, kartpostal, kitap kapağı tasarımı. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.