Untitled, is founded by three artists and architects to reflect creative practices in daily life.

It feeds from art, design and daily life. It is independent from borders and boundaries in order to free the creative process.

It embraces slow creative practices and searches for the ways to share the creative process.

As the artworks titled as Untitled, it avoids defining borders with the awareness of creative potentials. It prefers to be Untitled and places a comma after its name in order to let various creative practices be added and enrich its meaning…

 

Untitled, üç sanatçı ve mimar tarafından yaratıcı pratikleri gündelik hayata yansıtmak için kurulmuştur.

Sanat, tasarım ve gündelik hayattan beslenir. Yaratıcı süreci özgürleştirmek için sınırlardan bağımsızdır.

Yavaş olan yaratıcı pratikleri benimser ve yaratıcı süreçleri paylaşmanın yollarını arar.

Sanat eserlerinin Untitled, yani isimsiz adlandırılmasında olduğu gibi, yaratıcı potansiyellerin farkındalığıyla sınırları tanımlamaktan kaçınır. Untitled olmayı tercih eder ve çeşitli yaratıcı pratiklerin ona katılması ve anlamını zenginleştirmesi için isminden sonra bir virgül ekler…